ברצוני להביע תודה מיוחדת לוטרינרית ד”ר יפעת שגב על מומחיותה הרבה,(עיניים  ) ועל יחסה וטיפולה המעולה והמסור בכלב טוי, ממש מעורר השראה, ישר כוחך עלי והצליח מי יתן וירבו כמותך.  מאת דדי מזרחי