ניוון רשתית הדרגתי – Progressive retinal degeneration

מחלה המלווה במוות הדרגתי של תאים ברשתית העין, עד למצב של עיוורון מוחלט. המחלה מופיעה בגזעים רבים וגם בכלבים מעורבים.בכדי להבין את מהות המחלה, יש להבין תחילה את תפקיד הרשתית. הרשתית ממוקמת בחלק האחורי של גלגל העין. אור הנכנס לעין ומגיע לרשתית פוגע בתאים מיוחדים המצויים בה הרגישים לאור. תאים אלו קרויים פוטורצפטורים- חיישני אור.…