ניוון רשתית פתאומי – SARD- Sudden Acquired Retinal Degenaration

ניוון רשתית פתאומי – SARD- Sudden Acquired Retinal Degenaration מחלה בה מתרחש אובדן ראיה פתאומי, עלול לקרות בכל כלב גזעי או מעורב, בד”כ בכלבים בגיל ביניים-7-14 שנה, יותר בנקבות מאשר בזכרים. במחלה זו נהרסים באופן פתאומי כל התאים ברשתית הקרויים פוטורצפטורים – חיישנים לאור מסוג קנים ומדוכים (Rods and cones). הסיבה לתהליך אינו ברורה לרפואה…