שלום לולה, אנו נתקלים לעיתים רחוקות בתופעה שאת מתארת.  זה תמיד בגורים וקושר כנראה לחוסר איזון עצבי לאישון עד שהכלב גדל ומתבגר מעט.  
כל האמור כאן הוא בערבון מוגבל . צריך לשלול בעיה אורגנית  בעין עצמה ככגון דלקת תוך עינית  או כיב בקרנית.