ממליצה לך לפנות לטרינר או לרופא עיניים וטרינר בדחיפות