אם זה נוזל שמגרה את הקרנית, עלול להגרם כיב קרנית נרחב. מים לא יגרמו לנזק כלשהוא.