שלום אסנת,  אופלוקס אלה טיפות אנטיביוטיקה.  אני לא יודעת אם זה יעזור אבל זה בכל מקרה לא יזיק.  האם הבקבוק נפתח כבר והיה בו שימוש?  במקרה כזה לא משנה מה התוקף-  רצוי לא להשתמש בו אם עבר חודש מהפתיחה