לצערנו לא, אם הראיה אכן אבדה, אין מה לעזור בעניין הזה