שלום עומרי,
ניתן לסייע לספיגת הדימום בעין על ידי מתן של טיפות סטרואידים בשם פרד-פורטה אך חשוב מאוד לוודא לפני המתן כי אין כיב קרנית. כלומר על הכלב לעבור בדיקה מיוחדת אצל הוטרינר הכוללת צביעה של הקרנית עם חומר בשם פלורסין לוודא כי אכן לא קיים כיב בקרנית ורק במקרה שכזה ניתן להתחיל את הטיפות בתדירות של שלוש פעמים ביום למשך כשבוע. בהצלחה