אפשר לשים סינטומיצין של עיניים, אך אם מדובר בטראומה רצינית לעין, מומלץ מאוד שוטרינר יבדוק, אם יש נזק רציני יותר צריך טיפול מתאים וסינטומיצין לבדו לא יספיק.