אם החתולה עדיין לא פותחת את העין כנראה שיש לה כיב בקרנית, מומלץ לפנות בהקדם לוטרינרי