שלום, אם עדיין המצב לא השתפר יש לקחת אותה בדחיפות לוטרינר. יתכן ומדובר בכיב בקרנית אשר בכלבי פקינז יכולים להחמיר מאוד מהר. אם בינתיים חל שיפור כנראה שהיתה בעיה קלה בלבד