אנחנו מכירים חומר שנקרא Angles eyes שעוזר.  את החומר שציינת אני לא מכירה.
בנוסף,  כדאי לבדוק את העיניים,  אולי יש גורם לדימוע הזה ,  כגון צמיחה של שערות לכיוון העין,  ועוד.