שלום ריקי, 
אם היית בבדיקה אצל רופא עיניים ונאמר לך שהרשתית מנוונת סביר שיש ירידה משמעותית בראיה. מבלי לראות את הרשתית ולבדוק את הכלבה בעצמי כמובן שאיני יכולה לדעת האם היא רואה משהו ואם כן, כמה. בכל מקרה אם יש תהליך של ניוון רשתית סביר שהדבר ילך ויתדרדר עד עיוורון מלא. אם היית אצל רופא עיניים שבדק את הרשתית את יכולה לסמוך על האבחנה שנעשתה (כלומר לדעתי אין צורך בחוות דעת נוספת כי סביר שנגיד לך בדיוק את אותו הדבר). בהצלחה.