שלום שרון,  SARD לא קיים בחתולים.  
אם אובחנה בצקת או דלקת והם מטופלים,  אז יש סיכוי לחזו לראיה,  תלוי כמה זמן עבר מאז ההתעוורות ועד לתחילת טיפול.  מה האבחנה שניתנה לך?