לצערי אחרי תקופה כל כך ארוכה סביר להניח שהנזק לתאי הרשתית או עצבי הראיה הוא בלתי הפיכה.