שלום אילנית,  זה יכול להיות הרבה דברים, קשה לקבוע ללא בדיקה.  מציעה שתקחי אותו לוטרינר.