שעות פתיחת המרפאה:

ימים ב’ – ה’  08:30-19:30

יום א’  16:30 – 08:30

יום ו’  08:30-12:30