מחלות עיניים כלב בעלי חיים

פרוטוקול טיפול בכיבי קרנית

כיבי קרנית הינם נפוצים למדי בחיות מחמד. כלבים ברכיוצפלים מועדים לכיבים יותר מאחרים ולהם יש להתייחס ביתר זהירות בעת מתן טיפול ומעקב אחר ההחלמה. המאמר דן בסיבות השונות לכיבי קרנית ומוצג פרוטוקול טיפול מומלץ. בסוף המאמר טבלת טיפול מומלץ, שניתן להדפיס ולשמור במרפאה. פרוטוקול טיפול – כיב קרנית בכלב   *( טבלה מסכמת בסוף המאמר)…