DWQA Questionsיש לי חתול פרסי בן שנתיים.מורגל להרגלי ניקוי עיניים והברשה מדי יום.רגיל שכל יום,כל היום אני איתו.לישון איתי וצמוד אליי.השבוע חזרתי מטיול של 8 ימים.במהלך העדרותי קט סיטר שהחתול מכיר ניקה את עיניוושם לו מים ואוכל.וניקה את החצץ שלו.חזרתי לפני 3 ימים.החתול בריא:אוכל,שותה,מקבל משחה נגד היירבול מתלטף,הכל בסדר.רק האישונים שלו יותר מורחבים ממה שהייתי רגילה…גם בהשוואה בהתאמה:יום ולילה,אור.קצת השתפרו בשלושת הימים אבל עדיין…כמו כן עליי לציין שיש לו קשרים מה שלא רגיל.(יילקח לרחיצה).האם האישונים יוקטנו במשך הזמן? תודה.
אנונימי צוות asked 9 שנים ago

ענת