DWQA Questionsיש לי כלב האסקי בן שנתיים. כבר 4 ימים יש לו כמו שטף דם בשתי העיניים. היינו אצל הוטרינרית והיא אמרה שזה כנראה מלחץ שהיה הכלב ושזה יעבור לבד. הבעיה שאני לא רואה שיפור וזה מתחיל להלחיץ אותי. הוא מתפקד רגיל, רץ , אוכל, שותה ומשחק אבל אני עדיין לא רגועה. הוא קיבל שתי זריקות יום לפני שהבעיה בעיניים התחילה בגלל איזושהי בעיה שהייתה לו ברגל ..ייתכן שהבעיה בעיניים זה מהזריקות?
אנונימי צוות asked 8 שנים ago

ספיר