DWQA Questionsלא רחוק ממני ישנה חתולת רחוב (בעבר חברתי לקחה אותה אליה הביתה וטיפלה בה אך לצערי השיבה אותה לרחוב)עין אחת שלה מכוסה בקרום.והיא לא רואה בה. האם ניתן להחזיר לה את הראייה? מהו סדר גודל מחירו של נתוח כזה? בעבר שאלתי אותך שאלה דומה לגבי חתולה שלי,אך לצערי היא נדרסה למוות הליקוי איננו זהה לכן אני מציינת זאת
אנונימי צוות asked 10 שנים ago

מירי