DWQA Questionsשלום ברושתי חתול בן 15. לפני מספר ימים אחד האישונים שלו גדל משמעותית לאחר. בגלל גילו ובעיות רפואיות אין יכולת להוציא אותו מהבית, הרופא ראה אותו ושלל אפשרות הורנר בגלל אי המצאות של עפף שלישי והעין הקטנה היא הבריאה. קיבל טיפול בTravoprost, ביום הראשון של הטיפול האישון בעין החולה נהיה קטן מאוד. ביום השני והשלישי העין הבריאה הושפעה והעין החולה האישון נהיה קטן אבל לא ממש (עדין יחסית גדול). אין לנו אוקולוג קרוב וגם אנחנו מנצרת עלית. איך נדע שהטיפול עובד? יש סיכוי שהתרופה משפיעה אבל האישון לא מצתמק לגמריי? בברכה דוד
אנונימי צוות asked 7 שנים ago

דוד ברדיצבסקי